BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

u-værdi
U-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne. Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.
U-værdi
U-værdien viser, hvor meget varme der forsvinder gennem vinduet, når temperaturforskellen mellem inde og ude er 1 °C. Jo lavere U-værdi, desto mindre varmetab.