BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

Kalibrering
At justere et måleinstrument, så det måler korrekt.
Kedelnyttevirkningsgrad
Kedelnyttevirkningsgraden viser, hvor stor en del af den indfyrede energi der kommer bygningen til gode.
Kelvin
Kelvin viser lysets farvetemperatur, og om det virker varmt eller koldt, på en skala fra 0 til 10.000. Jo lavere Kelvin, desto varmere lys.
Klar-tilstand
Den tilstand, hvor operativsystemet og anden software er indlæst, en brugerprofil er blevet oprettet, aktivitet er begrænset til de grundlæggende programmer, som systemet starter som standard, og computeren ikke er i sleep-tilstand. Klar-tilstanden kan bestås af to under-tilstande: kort klar-tilstand og lang klar-tilstand.
Klimastyring
Klimastyring sørger for, at cirkulationspumpen kun kører, når der er behov for varme. Med klimastyring stopper varmeanlægget og dets cirkulationspumpe nemlig, når temperaturen udenfor kommer over et vist niveau.
koblede rammer
Vinduer med koblede rammer består af en udvendig ramme med 1 lag glas, som hænger sammen med en indvendig ramme med 1 lag glas eller termorude. Koblede vinduer findes især i ældre, fredede bygninger.
koldvask
Koldvask er tøjvask ved 10-20 °C. Du kan spare meget energi ved at vaske koldvask i stedet for 30 eller 40 °C, og tøjet bliver lige så rent, hvis du bruger koldtvandsvaskepulver.
Kort klar-tilstand
Når computeren har nået en inaktiv tilstand (dvs. 5 minutter efter operativsystemsopstart, efter afslutning af en aktiv arbejdsbelastning eller efter genstart fra sleep-tilstand), skærmen er tændt, men ikke er i lang klar-tilstand.
KW
KW er en forkortelse for kilowatt = 1.000 watt.
kWh
kWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug.