BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme

Varme

Varme

Ventilation og varme på kontorer

Ventilation og varme på kontorer

Overvej en varmepumpe, og få indstillet kontorets ventilation for at spare penge på strøm og varme til kontoret.

Varme

Varmepumper til opvarmning kan ofte spare penge for kontorvirksomheder. Hvis I bruger olie eller naturgas til rumvarme, er en varmepumpe et oplagt alternativ.

Ventilation

I kan øge komforten og nedsætte energiforbruget ved at styre ventilationen efter det aktuelle behov. I mange kontorer kører ventilationsanlægget også, når der ikke er medarbejdere til stede. Eller også er mængden af luft, som bliver tilført rummet, ikke afstemt med antallet af mennesker eller kvadratmeter. Det giver et spild. Og en regning for et forbrug, som er unødvendig.

Sådan sparer I strøm til ventilation

De forslag til ventilationsanlægget, som er opstillet nedenfor, vil ikke forringe dit indeklima. Den nuværende ventilation vil stadig være til stede – bare kun i de mængder og på de tidspunkter, hvor I har brug for det.

  • Reducer driftstidenMange ventilationsanlæg kører på tidspunkter, hvor der ikke er behov for det. Tjek om anlægget kører uden for arbejdstid – herunder både om natten og i weekenden. En løsning kan være et ur eller sensorer, der styrer ventilationen. Spørg en installatør om, hvilke muligheder der er i jeres bygning. Han vil også kunne fortælle, hvad besparelsespotentialet er for investeringen.
  • Reducer luftmængdenOfte bliver rum ”overventileret” – dvs. at der bliver tilført mere luft til rummet end nødvendigt. Undersøg, om den tilførte luftmængde passer til antallet af kvadratmeter og til det typiske antal af mennesker i bygningen. Her kan en rådgiver eller et ventilationseftersyn hjælpe jer.
  • Etabler varmegenvindingHvis I har et balanceret ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) uden varmegenvinding, bør I overveje at etablere varmegenvinding. Varmegenvinding genvinder varmen fra udsugningsluften til indblæsningsluften - så vil I typisk kunne spare 50-60 % af varmetilførslen.
  • Reguler luftmængden efter behovEtabler behovsstyret ventilation – dvs. at ventilationsanlægget styres efter behovet i lokalet. Rent praktisk kan det gøres ved f.eks. at installere en frekvensomformer – tal med jeres håndværker eller rådgiver om det.
  • Udskift gamle anlægGamle og udtjente ventilationsanlæg er ofte dyre i drift og vedligehold. Udskift det gamle anlæg med et nyt, som har en højere virkningsgrad og mere effektiv varmegenvinding - det giver en lavere el- og varmeregning, færre vedligeholdelsesomkostninger og mindre CO2-udledning.
  • Optimer driften med et ventilationseftersynI kan få en specialist til at gennemgå jeres ventilation og hjælpe jer med at optimere driften. Vælg et certificeret firma, som er godkendt af VENT-ordningen.

Fakta om ventilation

  • 15 % af erhvervslivets samlede elforbrug går til ventilation - heraf ca. 2/3 til rumventilation og 1/3 til procesrelateret ventilation.
  • Virksomheder inden for handel og service alene kan i alt spare 300 mio. kr. årligt.
  • Hvis I sænker drifttiden med 10 %, opnår I en tilsvarende elbesparelse på 10 %.
  • Hvis I reducerer luftmængden med 20 %, opnår I en elbesparelse på op til 45 %. Det skyldes, at elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt ved en faldende luftmængde.

Ventilation og varme på kontorer

Indsigter i kontor

Indsigter i kontor

Hvis du rådgiver kontorer, så finder du herunder noget af den viden, som Energisparesekretariatet har om energiforbrug i kontorer.

 

Indsigter i kontor

Varme