BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Inddampning, tørring og destillation

Inddampning, tørring og destillation

Inddampning, tørring og destillation

Spar energi på inddampning, tørring og destillation

Spar energi på inddampning, tørring og destillation

14 % af varmeforbruget i industrien går til inddampning, tørring og destillation. Ofte er der store besparelser at hente. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Stort forbrug af termisk energi

Inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg bruges bl.a. til at tørre landbrugsprodukter, opkoncentrere mælk og til at fremstille medicinske produkter og byggematerialer.

Anlæggene spiller ofte tæt sammen med hinanden eller andre fremstillingsprocesser i virksomheden. De har et stort forbrug af især termisk energi.

Gå systematisk til værks

I opnår de bedste resultater ved at gå systematisk til værks og analysere jeres energibehov og anlæggets effektivitet og drift. Tag udgangspunkt i de 3 overordnede temaer:

 • Begræns behovetHvordan kan I undgå at tørre, inddampe og destillere mere end højst nødvendigt? Og kan I optimere andre parametre til mere energieffektiv drift?
 • Effektiviser anlægI opnår de største besparelser ved at forbedre anlæggenes virkningsgrader. Det kan I f.eks. gøre ved at bruge varmepumper til at optimere processerne eller investere i ny og bedre teknologi. Det koster noget og kræver typisk ekstern rådgivning. Til gengæld medfører det ofte andre fordele og muligheder i produktionen, f.eks. højere kapacitet.
 • Optimer driftenKan I f.eks. minimere opstarts- og nedlukningstid eller perioder med rengøring og standby-drift?

  I finder typisk de nemmeste og billigste energibesparelser ved at overvåge og optimere driften, og det kræver ofte ikke ekstern rådgivning.

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har optimeret anlæggene.

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlægEnergieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg

15.02.2019
1.37 MB
8 SIDER
Temahæfte om inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


Spar energi på inddampning, tørring og destillation

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Listen her er eksempler på projekter med inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg i danske virksomheder gennemført under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Analyse af behov og kvalitetsparametre

 • Øget tørstofindhold i feed til spraytørreanlæg
 • Analyse af samspil mellem råvarekvalitet og behov for rengøring (CIP) af inddamper
 • Forøget pressekapacitet for råvarer for reduktion af tørrekapacitet
 • Nedbringelse af proteinandel i råvarefeed for bedre presning
 • Udvikling af simuleringsmodel for driftsparametre i tørreri
 • Brug af enzymer til at øge tørstofindhold i feed til inddamper
 • Muligheder for at øge afdampning ved lavt tryk og varmegenvinding
 • Forøgelse af tørstofindhold i slurry før spraytørrer
 • Fortørring med udeluft
 • Ny teknologi (spray) for øget tørreeffektivitet i sprayanlæg

Optimering af anlægsvirkningsgrad

 • Vurdering af alternativ eller supplerende tørreteknologi baseret på mikrobølger
 • Etablering af ekstra forvarmer til inddamperanlæg for at udnytte spildvarme
 • Brug af varmepumpe til forvarmning af feed til spraytørreanlæg
 • Feasibilitystudie for MVR-inddamper som erstatning for TVR-inddamper
 • Etablering af ekstra lav-tryktrin i TVR-inddamper
 • Optimering af varmevekslere og temperaturforhold i inddamperanlæg
 • Udnyttelse af afkastvarme fra spraytørreanlæg til fjernvarmeformål
 • Udskiftning af gamle pumper på inddampningsanlæg
 • Procesintegrationsstudie omring inddamper-, koge- og tørreanlæg
 • Kapacitetsforøgelse af tørreanlæg for at nedbringe specifikt energiforbrug
 • CIP-bart filter til afkastlugt fra spraytørreanlæg

BAT - Driftsanalyser og optimering

 • Optimering af reflux i destillationskolonne
 • Styring af vandindhold efter fluidbedtørrer
 • Produktspecifikke nøgletal til operatører af tørreanlæg
 • Optimering af CIP-procedurer for inddamper- og tørreanlæg
 • Kortlægning af OEE for reduktion af tomgangsdrift på udvalgte anlæg
 • Behovsstyring af blæserdrift i tørreovn
 • Produktivitetsanalyse for inddamperanlæg
 • Rensning og optimering af varmevekslere i tørresektion
 • Benchmarking af tørrelinjer

 

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Inddampning, tørring og destillation