BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Spar energi på ventilation

Spar energi på ventilation

Ventilations- og udsugningsanlæg står for op til 15 % af det samlede elforbrug i virksomheder. Ofte er der et stort sparepotentiale. Her er en guide til at komme godt i gang.

Gå systematisk til værks

Ventilation er nødvendigt for bl.a. at rense luften og styre lufttryk og temperatur i mange virksomheder. Men det er ofte muligt at opnå store elbesparelser. I får de bedste resultater ved at analysere 3 overordnede temaer - jeres energibehov og ventilationsanlæggets effektivitet og drift:

 • Reducer behovet Kan I f.eks. acceptere et mindre luftskifte eller større udsving i temperatur og fugtighed?

  Selv små justeringer kan give markante besparelser, fordi energiforbruget stiger eksponentielt, efter hvor meget I ventilerer.

 • Effektiviser anlæggetKan I f.eks. minimere tryktab, etablere mere effektive ventilatorer eller varmegenvinde?

  I kan få store besparelser ved f.eks. at etablere varmegenvinding. Det koster dog også noget, da det typisk kræver ekstern rådgivning, og I enten skal bygge nyt ventilationsanlæg eller bygge det eksisterende om.

  Få hjælp til at stille de rigtige krav til leverandøren med 'Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg':

  Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg  Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

  Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

  Kravspecifikationer til nye ventilationsanlæg

  21.09.2022
  2.27 MB
  4 SIDER
  Brug listen med krav – når I skal bygge nyt ventilationsanlæg.


 • Optimer driftenKan I f.eks. i højere grad tilpasse luftskiftet til variationer i jeres behov over døgn, uge og år?

  I kan ofte optimere driften uden ekstern rådgivning.
  Brug 'Tjekliste for ventilation' eller få udført et ventilationseftersyn af et firma godkendt af VENT-ordningen.

  Tjekliste for ventilation  Tjekliste for ventilation

  Tjekliste for ventilation

  Tjekliste for ventilation

  22.09.2022
  4.83 MB
  4 SIDER
  Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.


Kom godt i gang

Temahæftet 'Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg' indeholder en guide til at spare el på ventilation og en række cases fra virksomheder, der har optimeret ventilationen.

Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlægEnergieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg

Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg

Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg

15.02.2019
1.44 MB
8 SIDER
Temahæfte om ventilations- og udsugningsanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


Spar energi på ventilation

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Eksempler på tiltag om at optimere energiforbruget i ventilationsanlæg gennemført i danske virksomheder under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Behovsreduktion

 • Reduktion af luftskifteMindre luftskifte efter revurdering af indeklimakrav og oprindelige designparametre for ventilation/HVAC.
 • Større intervaller, lavere energiforbrugBrug af større interval for temperatur og fugtighed i styring af ventilationsanlæg for at spare energi på varme, køling, affugtning og befugtning.
 • Punktudsug begrænser behov for ventilationPunktudsuget fjernede årsagen til indeklimagener (varme, støv, lugt, fugt) og reducerede behovet for luftskifte i det centrale ventilationsanlæg.
 • Recirkulation sparer energiRecirkulationen reducerede behovet for udeluft og minimerede tab ved manglende eller ineffektiv varmegenvinding mellem indblæsning og udsugning.
 • Fra ventialitionsvarme til radiatorvarmeOmlægning af rumvarmeforsyning fra ventilationsbåren varmeforsyning til vandbårne radiator- og kaloriferanlæg (uden tab i ventilationsafkast).
 • Mindre ventilation med isolerede varmerørBehovet for at bortventilere varme i produktionsområder blev reduceret.
 • Særlige zoner til særlig ventilationEtablering af zoner, som imødekom særlige behov for temperatur og fugtstyring.
 • Reduktion af varmetab gennem ovenlys og porteMindre varmetab resulterede i mindre behov for ventilationsbåren opvarmning.

Anlægseffektivitet

 • Nye ventilatorer er mere effektiveEtablering af mere effektive ventilatorer, herunder udbedring af systemvirkningsgrad (SEL-værdi).
 • Bedre ventilationskanaler sparer ventilationOmlægning af ventilationskanaler og optimering/fjernelse af overflødige komponenter (spjæld, bøjninger, filtre m.m.) for at reducere tryktabet.
 • Udnytte overskudsvarme til rumvarmeOverskudsvarme fra processer og forsyningsanlæg kan udnyttes til rumvarmeformål, herunder omlægning af rumvarmeforsyning til større afkøling, som bedre udnytter lavtemperatur-overskudsvarmen.
 • Varmegenvinding sparer varmeVarmegenvinding i centrale ventilationsanlæg og/eller revurdering af virkningsgrad for eksisterende varmegenvindingsanlæg i ventilationssystemer.
 • Ny indregulering kan minimere tryktabFornyet indregulering af ventilationsanlæg kan minimere tryktab over spjæld m.m. uden at påvirke anlæggets funktionalitet.
 • Alternativ ventilationDer kan ofte spares energi ved at se på alternative ventilationsprincipper ift. virksomhedens specifikke behov for luftskifte, herunder Fan Walls, filter-fan-units, isolatorer etc.
 • Nye filtertyper giver lavere tryktabBrug af nye filtertyper med lavere tryktab samt omkonfigurering af filterkassetter til løsninger med større areal og mindre tryktab.
 • Frikøling udnytter udeluftenMan kan spare energi ved i højere grad at bruge frikøling (køletårne) ved opretholdelse af indeklimakrav.
 • Fleksibelt anlægstryk sparer energiTilpasning af anlægstryk, så det til enhver tid passer til de trykkrav, som stilles af konstant-volumen-spjæld ude i anlægget.

Driftsoptimering

 • Styr ventilatorer og blæsere efter behovTilpasning af ventilator- og blæserdrift ift. rumbelastninger og procesbehov, herunder etablering af automatik (CTS) og bedre styringer.
 • Trykstyring minimerer luftskifteStyring af undertryk i processer (ovne m.m.) minimerer behovet for luftskifte.
 • Begræns standbyforbrugetMan kan spare energi ved at minimere standbyforbruget  til ventilationsanlæg uden for arbejdstid.
 • Styr temperatur- og fugtforholdBedre styring af temperatur- og fugtforhold sparer energi.
 • Overvåg jer selvMonitorering af tryktab i kanaler og filteranlæg sparer energi ved at forbedre løbende vedligehold og rensning.
 • Forny de gamle kanalerDet kan være energi at spare ved at optimere især ældre kanalsystemer omkring energiintensive tørreovne og smelteprocesser m.m., bl.a. ved at etablere bedre styring af ventilatorer og blæsere.

 

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Ventilation