BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Det er ofte en god forretning af isolere ydervæggene - især hulmursisolering tjener sig hurtigt hjem.

Gode råd

 • Efterisolér, når du skal renovere facadenHvis du skal i gang med at renovere facaden, så undersøg, om du kan efterisolere samtidig. Husk at undersøge, om der er særlige forhold, der gør, at du ikke må ændre facadens udseende.
 • Isoler vægge mod uopvarmede rumSørg for, at vægge mod uopvarmede rum er velisolerede, så du undgår varmetab.
 • Husk BygningsreglementetBygningsreglementet har krav om isolering, som normalt gælder, når du bygger eller bygger om.
  Læs mere om energikrav i Bygningsreglementet

Trænger dine ydervægge til efterisolering?

I vores guide 'Isoler dine ydervægge' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Hulmursisolering

Det kan næsten altid betale sig at hulmursisolere. I langt de fleste tilfælde kan man få blæst isolering ind i hule mure uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i huse fra 1920-60.

hulmur.png
Illustration: Tværsnit af en hulmursisolering

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Efterisolering af ydervægge udefra

Typiske problemer

 • Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer husets arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre husets udseende.
 • Mursten, stik over vinduer og døre, gesimser og andre ornamenter i facaden forsvinder eller bliver skjult.
 • Proportioner ved tagudhæng ændrer sig. Hvis taget har små udhæng er det ofte nødvendigt at ændre taghældning nær tagfoden eller få en helt ny, hævet tagkonstruktion.
 • Murhuller ved vinduer og døre bliver dybere. Det ændrer enten facadeudtrykket med dybtsiddende vinduer m.v., eller det kræver, at disse elementer bliver flyttet ud i den nye facade.
 • Nedløbsbrønde, tagrender, nedløb og andre installationer på facaden skal flyttes.

Tung ydervæg

Udvendig efterisolering af tung ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af tung ydervæg udefra

Let ydervæg

Udvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af let ydervæg udefra

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Efterisolering af ydervægge indefra

Indvendig isolering er en mulighed, hvis du vil bevare husets facader, som de er.

Ulemper

 • Der er risiko for fugt, skimmel, råd og svamp, hvis det bliver gjort forkert.
 • Det indendørs areal bliver mindre.
 • Du skal flytte radiatorer og eludtag.
 • Du skal etablere nye fodpaneler, lysninger ved vinduer og yderdøre m.v.

Tung ydervæg

Det er ikke optimalt at isolere en tung ydervæg indefra, da risikoen for at gøre det forkert og ende med fugt- og skimmelproblemer er meget stor. Det er desuden mindre effektivt, da der nemt opstår kuldebroer.
 
Ved isolering af tung ydervæg indefra er det afgørende at: 
 • fjerne alt organisk materiale (papir, lim mv.), inden der isoleres
 • etablere en helt tæt dampspærre for at undgå fugt indefra
 • sikre en tæt ydermur for at undgå fugt udefra
 

Let ydervæg

Indvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en indvendig isolering af let ydervæg

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Forbedring af lette facadepartier

En del bygninger, især fra 1970’erne, har lette facadepartier ved vinduer og døre. De består af en let trækonstruktion med træ- eller pladebeklædning på begge sider.

Hvis du udskifter vinduerne her, bør du også skifte eller forbedre isoleringen i facaden. Den er som regel meget tynd, og den udvendige pladebeklædning skal ofte udskiftes med års mellemrum. Varmetabet er stort, ikke mindst hvis der er en radiator lige inden for væggen.

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer udefra, hvis du udskifter den udvendige plade. Den kaldes også for regnskærmen.

 

Isolering af ydervægge

Siden er opdateret 24.11.2021 Kommentér denne side Til top