BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Køb af varmepumpe

Køb af varmepumpe

Køb af varmepumpe

Køb af varmepumpe

Køb af varmepumpe

Prisen for en varmepumpe afhænger af varmepumpens størrelse og type. En luft til vand-varmepumpe koster typisk 90.000 - 120.000 kr. inkl. installation.

Valg af varmepumpe

De 3 mest udbredte typer af varmepumper er:

 • Luft til vand-varmepumpeTil helårshuse. Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og plads til udedel på din grund.
 • JordvarmeTil helårshuse. Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og min. 300 m2 grund.
 • Luft til luft-varmepumpeGod til sommerhuse, eller som supplement i helårshuse. Kræver plads til udedel på din grund.

Økonomi

Få tilskud til varmepumpe

Du kan få 13-30.000 kr. i tilskud til en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe, hvis du skifter fra naturgas, oliefyr, elvarme eller biokedel i helårsboliger, som ligger uden for fjernvarmeområder. Varmepumpe er én af de billigste måder at opvarme på, og sammenlignet med olie og elvarme kan du ofte mere end halvere varmeregningen.

Få reduceret elafgift

Når du varmer op med el, kan du få reduceret elafgiften. Det kan du, hvis du bruger mere end 4.000 kWh om året.

Elafgiften på el til opvarmning og drift af eldrevne varmepumper er på 0,8 øre pr. kWh. Det gælder også for sommerhuse.

For at få reduceret elafgiften, skal din bolig være registreret i BBR som elopvarmet. Hvis du har skiftet fra f.eks. olie eller naturgas til en varmepumpe, er det derfor vigtigt, at du opdaterer BBR med din nye varmeform.

Ansøgningen om reduceret elafgift skal sendes til din elleverandør. Kontakt leverandøren for oplysninger om, hvordan du ansøger.

Køb og installation af varmepumper

Køb og installation af varmepumper

Få gode råd, om hvor stor en varmepumpe du skal vælge, og hvordan du finder en håndværker.

1. Vælg installatør

Vælg en virksomhed, som er VE-godkendt. De har dokumenterede kompetencer til at installere dit VE-anlæg korrekt, så du får det største udbytte af anlægget.

Logo VE-godkendt

Indhent flere tilbud

Mange installatører installerer kun én producents modeller. Indhent derfor tilbud fra flere installatører, så du får forskellige producenter at vælge imellem. Sørg for, at tilbuddene er udarbejdet på samme grundlag.

2. Vælg varmepumpe

Leverandøren kan hjælpe dig med at vælge varmepumpe, men husk at:

 • Brug VarmepumpelistenDu kan finde bedste varmepumper på markedet på Varmepumpelisten.Varmepumpelisten
 • Gå efter det bedste energimærkeLuft til vand- og jordvarmepumper: Gå efter A++ eller A+++ for varmepumpen og det samme for hele pakken, hvis du skal have en pakkeløsning. Du kan kun få tilskud til varmepumper med energimærke A++ og A+++.Energimærkning af luft til vand- og jordvarmepumper
  Luft til luft-varmepumper: Gå efter: A++ eller bedre.Energimærkning af luft til luft-varmepumper
  Brugsvandsvarmepumpe: Gå efter: A eller A+.Energimærkning af brugsvandsvarmepumper
 • Vælg den rigtige størrelseInstallatøren skal sikre, at din varmepumpe har den korrekte størrelse i forhold til dit hus og brugsmønster. Til det skal du give information om størrelsen på dit hus og dit varmeforbrug.

3. Sørg for den rigtige placering

 • Luft til luft-varmepumpe: Placer udedelen mindst 5-10 meter fra skellet til din nabo.
 • Boligventilationsvarmepumpe: Undgå at montere pumpen lige oven over opholdsrum, da den kan støje lidt.

4. Husk vedligehold og drift

Når anlægget er installeret, kræver det ikke meget vedligehold. Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst en gang om året af en montør, med den nødvendige uddannelse.

Klagemuligheder

Du har 2 muligheder for at klage, hvis du er utilfreds med installationen af din varmepumpe:

 • Ankenævnet for Tekniske InstallationerEt privat ankenævn med faglig indsigt, der behandler klager over el-, vvs- og smedearbejder fra 2.000-150.000 kr. Det koster 400 kr. at få behandlet en klage.
 • ForbrugerklagenævnetDet offentlige klagesystem, der kan indlede en mægling i sager om 1.110-100.000 kr. og træffe en afgørelse, hvis der ikke findes en løsning. Det koster samlet 500 kr.

Køb og installation af varmepumper

Køb af varmepumpe